Nasza gwarancja

POLITYKA GWARANCYJNA

DiamondCore® Tool oferuje 90-dniową gwarancję na wszystkie produkty wolne od wad produkcyjnych.

Klient jest odpowiedzialny za zwrócenie wadliwych części do DiamondCore® w okresie gwarancyjnym na koszt klienta. Jeżeli wada zostanie uznana za wadę produkcyjną , DiamondCore® zapłaci za wysłanie części zamiennych do klienta na koszt DiamondCore® .

Części, które uległy uszkodzeniu na skutek nieodpowiedniego opakowania przez klienta lub w wyniku niewłaściwego użycia lub niewłaściwej pielęgnacji ze strony klienta, będą musiały zostać wymienione i wysłane na koszt klienta.

Produkty uszkodzone przez firmę spedycyjną podczas transportu do klienta powinny zostać przez niego odrzucone. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich dostarczonych towarów pod kątem uszkodzeń przed ich przyjęciem i podpisaniem.